Investejendomme.dk

Find investeringsejendomme til salg. Skabt af Lokaleportalen.dk

Andet til salg i Dalmose

107 m2 andet i Dalmose til salg

107 m2 erhvervsejendom til salg i 4261 Dalmose

Ejendommen er opført i 1973 med ydervægge i letbeton Tagdækning af eternit. Bygningerne er indrettet som107 m2 til butiksformål og 146 m2 værksted/lager. Det bemærkes at eternittaget på bebyggelsen er i ringe stand. Der er taget hensyn hertil ved prisfastsættelsen af ejendommen. Endvidere er der på ejendommens jordareal opført et selvbetjent servicestationsanlæg, p.t. udlejet til Uno-X. Tankanlægget er overdækket og overdækningen fører ind til den del af ejendommen, der er registreret som butik. Det samlede grundareal udgør 1241 m2.

Vil du sælge en investeringsejendom?

Så kontakt en af de mange ejendomsinvestorer på Lokaleportalen.dk.